Agenda

Mededeling

 • Verkoop meel Arkduif 
  (Neem kontakt  met Peter van der Heide
  Email: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
 • Openingstijden molen 
  (Gesloten tot nader bericht)

ANBI Instelling

anbi fc schaduwStichting de Arkduif is door de Belastingdienst aangewezen als een zgn. Culturele ANBI-instelling(Algemeen Nut Beogende Instelling).

Een ANBI hoeft geen successierecht of schenkingsrecht te betalen over erfenissen en schenkingen die de ANBI ontvangt voor het algemeen belang.

Als een instelling door de Belastingdienst is aangewezen als een ANBI, kan een donateur giften van de inkomsten- of vennootschapsbelasting aftrekken (uiteraard binnen de daarvoor geldende regels).

Voor giften aan een Culturele ANBI mag u deze overigens, wanneer u uw aftrekpost berekent, met 25% verhogen.

Voor meer informatie www.anbi.nl

Bestuurssamenstelling:

Bestuursleden:

 • Voorzitter: Johan Hakkenberg
 • Secretaris: Hans van Dam
 • Penningmeester: Ton Broxterman
 • Peter Domburg, bestuurslid
 • Paul Kleuver: bestuurslid 

Beleidsplan: (zie ook doelstelling)

Stichting De Arkuif heeft de molen met bijgebouwen in erfpacht van de Gemeente Bodegraven-Reeuwijk. (tot 2030).

De bijgebouwen zijn verhuurd.. Voor het onderhoud en noodzakelijke restauraties is een Onderhouds- en Restauratieplan opgesteld. Uitvoering hiervan vindt gefaseerd plaats uit eigen middelen en subsidies (Rijk, Provincie, Gemeente) en donaties/sponsorgelden..

Beloningsbeleid:

Alle bestuursleden zijn onbezoldigd.
Binnen de stichting zijn 3 vrijwllige molenaars en vrijwilligers actief.

Doelstelling:

Stichting De Arkduif is opgericht op 20 mei 2004 en heeft als doel: Het behoud van de molen “De Arkduif” te Bodegraven, beschermd op grond van de Monumentenwet 1988 en de bijgebouwen, zulks teneinde de molen en bijgebouwen aan de Overtocht in stand te doen houden, een functie te laten vervullen als cultuurhistorisch erfgoed en open te stellen voor het publiek. Deze instandhouding draagt een permanent karakter en geschiedt zonder winstoogmerk.

Verslag uitgevoerde activiteiten:

Zie Jaarverslagen v.a. 2010

Financiële verantwoording:

Zie de Financieële verslagen (Balans en Exploitatierekening v.a. 2012)

Het volledige Financieel verslag, opgemaakt door Grant Thornton – Woerden, is op aanvraag beschikbaar.