ANBI-instelling

anbi fc schaduw

Stichting de Arkduif is door de Belastingdienst aangewezen als een zgn. Culturele ANBI-instelling (Algemeen Nut Beogende Instelling).

Een ANBI hoeft geen successierecht of schenkingsrecht te betalen over erfenissen en schenkingen die de ANBI ontvangt voor het algemeen belang.
Als een instelling door de Belastingdienst is aangewezen als een ANBI, kan een donateur giften van de inkomsten- of vennootschapsbelasting aftrekken (uiteraard binnen de daarvoor geldende regels).
Voor giften aan een Culturele ANBI mag u deze overigens, wanneer u uw aftrekpost berekent, met 25% verhogen.
Voor meer informatie www.anbi.nl.

(ANBI: Begin: 1-1-2008; Cultuur begin: 1-1-2012. RSIN 813752048)

Onderstaand de verplicht te publiceren gegevens:

Doelstelling:
Stichting De Arkduif is opgericht op 20 mei 2004 en heeft als doel: Het behoud van de molen “De Arkduif” te Bodegraven, beschermd op grond van de Monumentenwet 1988 en de bijgebouwen, zulks teneinde de molen en bijgebouwen aan de Overtocht in stand te doen houden, een functie te laten vervullen als cultuurhistorisch erfgoed en open te stellen voor het publiek. Deze instandhouding draagt een permanent karakter en geschiedt zonder winstoogmerk.
In 2004 heeft de stichting de molen met bijgebouwen voor 25 jaar van de Gemeente Bodegraven in erfpacht verkregen.

Beleidsplan / doelstelling:
De bijgebouwen zijn verhuurd..

Voor het onderhoud en noodzakelijke restauraties wordt om de 6 jaar, ten behoeve van de subsidieverstrekkers een Onderhouds- en Restauratieplan opgesteld. Uitvoering hiervan vindt gefaseerd plaats.

Inkomsten bestaan uit huur-opbrengsten, subsidies van het Rijk, Provincie en Gemeente en donaties/sponsorgelden..
Het vermogen bestaat uit liquiditeiten welke worden aangehouden bij een bankinstelling op een betaal- en spaarrekening.
Jaarlijks wordt een Jaarverslag opgemaakt dat u elders op de site terug kunt vinden.
Zie Jaarverslagen v.a. 2010

Bestuurssamenstelling:
Bestuursleden:
• Voorzitter: Johan Hakkenberg
• Secretaris: Hans van Dam
• Penningmeester: Ton Broxterman
• Peter Domburg, bestuurslid
• Paul Kleuver: bestuurslid


Beloningsbeleid:
Alle bestuursleden zijn onbezoldigd.

Binnen de stichting zijn 2 vrijwillige –gecertificeerde- molenaars en vrijwilligers actief.

Financiële verantwoording:
De financiële verslagen, Balans en Staat van Inkomsten en Uitgaven, worden opgemaakt door een externe accountant.
T/m 2019 zijn deze opgemaakt door Grant Thornton – Woerden. Vanaf 2020 door De Waal Accounts – Bodegraven.
Zie de Financieële verslagen (Balans en Exploitatierekening v.a. 2012)
De volledige Financiële verslagen t/m 2019, opgemaakt door Grant Thornton – Woerden, zijn op aanvraag beschikbaar.

Contactgegevens

Stichting De Arkduif
Correspondentieadres / secretariaat:
Burg. G.R. Vonklaan 6
2411 AZ Bodegraven

Inschrijving KvK: 28101660
BTW nr.:8137.52.048.B.01
IBAN: NL14 RABO 0398 8633 18

Mailadressen:
  • Algemeen: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
  • Vrienden: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
  • Molenaar: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
  • website: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
© Stichting De Arkduif.