Molen de Arkduif is tijdelijk buiten gebruik. Op zaterdag 14 december 2019 heeft de molen schade opgelopen tijdens een korte maar hevige windstoot.

Van de buitenroede zijn aan beide uiteinden delen van het hekwerk afgebroken. In januari 2020 zal het herstel met de verzekeraars en de molenbouwer besproken worden. Voor een kleine impressie KLIK HIER

Zodra hierover meer bekend is zullen wij dit hier melden.

********************** 

Molen De Arkduif in Bodegraven, een stellingkorenmolen met een gemetselde stenen romp, dateert oorspronkelijk uit 1697. De molen is bijna 300 jaar particulier eigendom geweest van circa 17 molenaars en graanhandelaren. In 1970 is de molen aangewezen als Rijksmonument.

De Gemeente Bodegraven verwierf in 1974 het eigendom van de molen en in 2002 van de molenaarswoning. In 2004 is het eigendom van de molen (in erfpacht) overgedragen aan Stichting De Arkduif.

Dankzij subsidies van onder andere de Provincie Zuid Holland, de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed en van het Prins Bernhard Cultuurfonds en bijdragen van sponsors en vrienden is de molen volledig gerestaureerd.

Na de grote restauratie in 2008/2010 en deelrestauraties (w.o. het gaande werk en de stelling) in de afgelopen jaren kon in november 2015 het restauratieproces worden afgesloten.

De molen is volledig in bedrijf en is regelmatig geopend (in principe elke zaterdag).

In de bijgebouwen van de molen is een brouwcafé gevestigd, Brouwcafé De Molen, gelieerd aan Brouwerij de Molen.

Elders op onze site vindt u onder andere algemene informatie, nieuwsbrieven, foto’s, financiële gegevens en informatie over onze ANBI-status.

Graag ontvangen wij u een keer in onze molen.

Stichting De Arkduif Bodegraven

Afdrukken E-mail